Προσφορά

Επέλεξε Προιόν 1 Check
Πατάτες τηγ. (κατ)
Επέλεξε Προιόν 2 Check
Κοτόπουλο σούβλας (το κιλο)